FREQENTLY ASKED QUESTIONS

Sentetik genler nelerdir?

Sentetik genler, hızlı ve kolay bir şekilde dizi veritabanlarından ve dizi maniplasyon yazılımlarından elde edilen bilgilerle fiziksel DNA oluşturulmasını sağlayan genetik materyallerdir. Bu genler doğal DNA dizileriyle yapılması mümkün olmayan pratik uygulamaların yapılmasına imkan sağlar.

Sentetik genler konak organizmalarda arttırılış protein ekspresyonu ve optimize edilmiş karakterler için baştan aşağıya tasarlanmış ve fabrikasyona uğramışlardır. Geleneksel klonlama yöntemleri yalnızca varolan, üzerinde kodon tercihi, cis-düzenleyici elementler, ve kesim yerleri gibi özellikleri kodlayan genlerin DNA dizileriyle sınırlıdır. Sentetik genlerde ise bunun gibi engellerle karşılaşılmaz.