FREQENTLY ASKED QUESTIONS

Ne zaman sentetik gen üretilir?

Birçok araştırmacı, akademide de dahil olmak üzere, ilaç şirketleri ve biyoteknoloji firmaları kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan DNA dizilerinin erişimine bağlıdır. Sentegen sentetik gen ile kısa bir sürede ve düşük fiyata istediğiniz herhangi bir diziyi elde etmek mümküdür.

Gen sentezi hemen ölçülebilirliğe olanak sağlarken değişkenliği ortadan kaldırmak için üretimi standartlaştırır, böylece hem stabilite hem de esneklik sağlar. Sentegen ile gerekli olan araçlara ve yıllar vererek kazanılan uzmanlığa hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sentegen geninizin ekspresyonunu dahi garanti eder.