FREQENTLY ASKED QUESTIONS

Sentetik genler nasıl yapılır?

Sentegen istenilen dizinin karekterine göre değişik protokoller uygulayarak tek zincirli kısa oligonükleotidleri birleştirir. Birleştirilen oligonükleotidler daha sonra klonlanır ve dizi doğrulanır. 20kb' a kadar olan genler bu yolla rutin olarak üretilir. Sentegen 250kb'a kadar olan genleri de tek parça olarak verdi.

Senetegen Gene Designer yazılımını kullanarak bizim yapmamızı istediğiniz genleri tasarlayabilirsiniz. Gene Designer moleküler biyologlar ve sentetik biyologlar için tasarım aracıdır ve internetten ücretsiz indirilebilir.

www.sentegen.com

 

SENTETİK GEN EKSPRESYONU NEDİR?

SENTETİK GEN EKSPRESYONUNUN ÖNEMİ?

Sentetik genler doğadaki benzerlerine kıyasla oldukça fazla avantaj sağlarlar:

  • Geleneksel olarak klonlanan genlerden daha az pahalı ve daha hızlı bir şekilde elde edilirler

  • Downstream manipulasyonları hızlandırmak için kolayca modifiye edilebilirler

  • İyileştirilmiş ve arttırılmış protein ekspresyonu için imkan sağlarlar

  • Hayal edebileceğiniz herhangi bir diziyi oluşturmanızı sağlarlar

 

Tüm sentetik genler eşit olarak oluşmaz

Şimdilerde sentetik genler geleneksel olarak klonlanan genlerden daha az pahalı ve daha hızlı bir şekilde elde edilirler, ama bu bütün sentetik genler eşit derecede iyi demek değildir.

 

Doğal genlerden daha iyi protein ekspresyonu

Başarılı bir şekilde optimize edilmiş sentetik gen kullanılarak tek bir polipeptidin konağın total protein miktarının %10'u ila %50'si kadarını oluşturması sağlanabilir. Bu seviye doğal genlerle üretilen miktarın yaklaşık 10 ila 100 katına tekabül etmektedir. Doğal genlerin tekrar dizayn edilmesiyle oluşturulan sentetik genler normalden daha fazla protein ekspresyonu sağlar çünkü doğal genler hücre içerisinde tek genin maksimum ekspresyonu için değil dengeli bir ekspresyon için tasarlanmıştır.

 

Sentetik genler geleneksel olarak klonlanan genlerle kıyaslanınca paranızı ve zamanınızı korur

Sentegen'den sentetik gen sipariş etmek, oligo ve moleküler biyoloji kitleri satın alma, işgücü maliyetleri ve klonlanmış genleri sekanslama gibi şeyleri göz önünne aldığımızda size daha ucuza gelir. Ayrıca arttırılmış protein ekspresyonu size fazladan yarar sağlar; protein üretmekle uğraşırken için daha az para ve zaman harcarken, geriye kalan enerjinizi ve kaynaklarınızı çalışmalarınıza veya proteininizin uygulamalarına odaklayabilirsiniz. Böylece çabalarınız asıl hedefleriniz üzerine yoğunlaşır.

 

Garantili Ekspresyon

Algoritmaları kullandığınızda, geninizin ekspresyonu artar. Eşsiz gen optimizasyon stratejisi ile protein ekspresyonunuzu nasıl iyileştirip arttırabileceğinizi öğrenin.

 

NEDEN?

EKSPRESYON NEDEN DEĞİŞİR?

Ekspresyon Çalışmaları

Bütün bilinen düzenleyici elementler aynı olmasına rağmen, farklı DNA dizileri çok farklı ekspresyon seviyelerine sahiptir. Kodon frekansı, farklı organizmalar arasında ve aynı organizma içersindeki az ya da çok ekspresyona uğrayan genler arasında oldukça değişir. Gene sentezi firmaları önceleri sentetik gen dizayn ederken kodon kullanım tercihini anlayabilmek için doğal olarak çok ekspresyona uğrayan genlerin kodon frekanslarını kullanmayı düşündüler.

Rakiplerimiz hala bu şekilde yapmaya devam etmelerine rağmen, Sentegen olarak bizim kendi araştırmalarımız ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler şunu anlamamızı sağladı; doğal kodon frekansları araştırma başarınız için optimize değildir.

 

NASIL?

PROTEİN EKSPRESYONUNU MAKSİMUM DÜZEYE ÇIKARAN SENTETİK GENİ NASIL TASARLARSIN?

sentegen nin algoritmaları doğal olarak bulunan dizilerin analiziyle değil oldukça fazla ekspresyon sağlayan genlerden deneysel olarak elde edilen verilere dayanmaktadır. Aynı genin 20-50 farklı versiyonunu oluşturarak bilim adamlarımız hangi dizi özelliklerinin yüksek ekspresyondan sorumlu olduğunu bulmak için güçlü bilgisayar destekli metotlar kullanmaktadırlar. Daha sonra bu özellikler yeni tasarımlar için algoritmalarda kullanılır.

 

Herhangi bir Konakta Ekspresyon

PLoS One research paper da tartışılan bütün veriler E. coli için olan deneyler ve algoritmalara aittir. Fakat E. colinin insanların kullandığı tek ekspresyon konağı olmadığını biliryoruz. E. coli iyi bir ekspresyon için kullanılan diziler konusunda seçiciliğiyle ün salmış olabilir, fakat farklı sistemlerle yaptığımız ortaklıklarla ya da kendi empirik metodolojimizle yaptığımız tekrarlardan heyecan verici sonuçlar elde ettik.

Maya, bitki, manta, böcek ve memeliler üzerine olan deneylerimiz de devam etmektedir. Bu araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçları …………………………da görebilirsiniz

 

sentegen ile Çalışmak

Sizin ekspresyon yapmak istediğiniz konak için herhangi bir gen tasarlama algoritması oluşturup oluşturmadığımızı öğrenin. Eğer oluşturmuşsak bunu sizin sentetik geninizi tasarlamak ve maksimum ekspresyon sağlamak için kullanabiliriz. Eğer yapmadıysak kritik kodon eğilimlerini tanımlamak için patentli tekniklerimizi uygulamak için ortak çalışmalara ilgi duyarız.

 

Araştırmalarınızda amaçlarınızı hızlı ve makul bir şekilde gerçekleştirebilmek için lütfen optimizasyon uzmanımıza danışın.